Ysberg  |  035 300 11 22  |  info@ysberg.com

Veranderen vereist focus en energie

Veranderen betekent in een andere richting bewegen. Maar welke richting dan?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het belangrijk dat we begrip hebben van de de omgeving waarin we ons bevinden. Wat verwachten onze klanten nu en in de toekomst van ons? Welke rol willen wij daarin vervullen? En waar staan we nu? Wanneer de context helder is, zijn we in staat onze (beperkte) energie te gaan richten om het toekomstperspectief te vergroten. Ysberg verandermanagement geeft antwoord op deze vragen en begeleidt organisatie in verandertrajecten. De aanpak die Ysberg verandermanagement hiervoor hanteert, bestaat uit drie stappen, die we middels interactieve sessies in kaart brengen. Het resultaat: een plan waarmee we onze (beperkte) energie steken in de zaken die er toe doen.

Waarom veranderen?

De noodzaak tot veranderen bepaalt de prioriteit binnen organisaties. Ysberg laat managers van buiten naar binnen kijken om de verandernoodzaak vast te stellen. Vanuit trends en de kennis vanuit de organisatie zelf bepalen we welke thema's op korte termijn en op lange termijn aandacht nodig hebben.

Wat veranderen?

Met een kernteam (samengesteld uit uw eigen organisatie) verdiepen we de focusthema's. Wat moet er veranderen en wat is de impact op de organisatie? Hoeveel energie en geld is er nodig om de verandering succesvol te realiseren en wat levert het de organisatie op de korte en lange termijn op?

Hoe veranderen?

Vanuit de veranderbereidheid (hoeveel tijd en energie willen we investeren) en het verandervermogen (hoeveel tijd en energie kunnen we opbrengen) bepalen we samen een realistisch veranderplan. Daarbij bewaakt Ysberg de samenhang tussen de noodzaak, de bereidheid en het vermogen.

Copyright 2017 Ysberg verandermanagement | All Rights Reserved